โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะที่ 2

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

กำหนดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. - 20 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.